Naturtorv – Ekte vare.

Torvtak har lange tradisjoner. Tak har blitt tekket med torv siden forhistorisk tid. I mange norske bygder ble tak tekket med torv på bjørkenever langt inn på 1800-tallet. Noen steder helt til rundt 1950.

Byggestilene har forandret seg. Takkonstruksjonene har større dimensjoner. De er sterkere, og tettere. I dag tekker vi taket med torv på sveiset membran.

Torvtak er en populær taktekking fra tradisjonelle tømmerhytter til moderne funkishytter.

Hus og hytter med eldre byggeskikker, må ofte rehabiliteres eller byttes ut etter som tiden har gått. Det kan være flere grunner til dette. Mest på grunn av lekkasjer eller dårlig vekst.