Sjekkliste for tilsyn av torvtak

 • Er all taktekking dekt med torv, eller bør det etterfylles ?

 • Ser det tett ut ved pipe/beslag ?

 • Er isbordet inntakt, dekker over avslutning på taktekking ?

 • Er det ugress, planter, mose el.l. det bør gjøres noe med ?

  List Content goes here

Sjekkliste for vedlikehold av torvtak

 • Gjødsle og kalke om våren

 • Vanne ved behov

 • Slå og rake ned gresset på høsten

 • Gå gjennom sjekkliste for tilsyn av torvtak

  List Content goes here